X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری 

درس 13

 


 

درس 13

 

1-انقلاب مشروطه چه نوع جنبش و انقلابی بود و در زمان کدام پادشاه قاجار رخ داد و چه نتیجه ای داشت؟

انقلاب مشروطیت جنبشی سیاسی  اجتماعی بود

 در دورهٔ حکومت مظفرالدین شاه در ایران رخ داد

 و به دنبال آن، نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.

 

 

2-تفاوت نظام پادشاهی استبدادی با نظام پادشاهی مشروطه چیست؟

نظام پادشاهی استبدادی، حکومتی است که در آن،

 پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است و براساس میل و ارادهٔ خود حکومت می کند

. به عبارت دیگر، ادارهٔ کشور تابع هیچ قانونی نیست و خواست پادشاه حکم قانون را دارد.

 

نظام پادشاهی مشروطه نوعی از حکومت است که در آن

 قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود

 و ادارهٔ کشور در اختیار نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران)دولت( قرار می گیرد.

 

 

3-زمینه های سیاسی واقتصادی مؤثر در شکل گیری انقلاب مشروطه چه بود؟

جدا شدن بخشهایی از ایران ما به دلیل عقب ماندگی ایران و ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان

واگذاری امتیازهای بسیار به انگلیسی ها و رو سها، علاوه بر اینکه باعث تسلط بیگانگان بر منابع ثروت اقتصادی کشور شد، ضربهٔ شدیدی به صنعت، کشاورزی و بازرگانی ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد.

. سخت گیری و بی رحمی مأموران مالیاتی نیز بر شدت فقر عمومی افزود. مردم ایران ضعف و بی کفایتی حکومت قاجار را علت اصلی این مسائل و مشکلات می دانستند.

 

4-عوامل وزمینه های فکری وفرهنگی مؤثر در شکل گیری انقلاب مشروطه چه بود؟

1 زمینه های داخلی:

 آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه مردم را به مبارزه با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت فرامی خواند

. مردم مسلمان ایران با درس گرفتن از قیام امام حسین   و واقعهٔ کربلا، همواره آماده بودند که در برابر ظلم و بی عدالتی

بایستند.

2 زمینه های خارجی:

 آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا،

هم زمان با تأسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد. این انقلاب، اندیشهٔ آزادی خواهی و حکومت مشروطه را در سراسر اروپا گسترش داد. عده ای از ایرانیان که با کنجکاوی در جست و جوی دلایل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای

اروپایی بودند، متوجه نظام مشروطه و حکومت قانونمند در آن کشورها شدند. آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند که ایران نیز با داشتن حکومت مشروطه می تواند در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گیرد. این عده که اغلب تحصیل کردگان اروپا و مدرسهٔ دارالفنون بودند، به روشنفکران معروف شدند. آنان تلاش می کردند که از طریق کتاب و روزنامه، مردم را با محاسن حکومت قانون )حکومت مشروطه( و معایب حکومت استبدادی آشنا کنند.

 

 

 

 

 

5-چه چیز سبب افزایش انگیزه و خشم مردم برای مبارزه با استبداد شد وکدام روحانیون در این راه پیشقدم شدند؟

موفقیت نهضت تنباکو و در پی آن، قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی، انگیزه و ارادهٔ مردم را برای مبارزه با استبداد

و سلطهٔ خارجی دوچندان کرد. مظفرالدی نشاه، فرمانروایی نرم خو و ناتوان بود. در دورهٔ پادشاهی او، سوءاستفاده و ستمگری مأموران حکومت و دخالت بیگانگان در امور کشور ادامه یافت و بر خشم و نارضایتی مردم افزود. در آن زمان، دو نفر از روحانیان مشهور تهران، آیت اللّٰه سید محمد طباطبایی و آیت اللّٰه سید عبداللّٰه بهبهانی، انجمنی از آزادی خواهان تشکیل دادند و به فکر ایجاد تغییراتی به نفع مردم افتادند.

 

6-کدام حادثه سبب سرعت بخشیدن به انقلاب مشروطیت ومهاجرت برخی از علما و مردم به شهرری شد؟

 . یکی از مهم ترین این حوادث، ماجرای به چوب بستن بازرگانان بود. عین الدوله، صدراعظم مستبد، برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعترا ضها، تعدادی از بازرگانان را به بهانهٔ گران شدن قند به چوب بست. به دنبال این واقعه، بازار بسته شد و گروهی از علما به رهبری آیت اللّٰه طباطبایی به نشانهٔ اعتراض از تهران به ری مهاجرت کردند و در حرم حضرت شاه عبدالعظیم بَست نشستند٭. مهم ترین خواستهٔ آنان، تأسیس عدال تخانه برای رسیدگی به شکایت ها ی مردم بود.

 

 

7-درجریان  شکل گیری مشروطیت چه عواملی سبب مهاجرت برخی از علما و مردم به قم شد؟  ونتیجه آن چه شد؟

مظفرالدین شاه قول داد که به خواسته های مهاجران رسیدگی کند و آنان با احترام به پایتخت بازگشتند اما چون حکومت قاجار

به وعده های خود عمل نکرد، اعترا ضهای مردمی دوباره شروع شد. در جریان این اعتراض ها، طلبهٔ جوانی به نام سیدعبدالحمید به شهادت رسید و درنتیجه، تعدادی از علما این بار به نشانهٔ اعتراض به قم مهاجرت کردند. همزمان، تعدادی از مردم تهران در اعتراض به حکومت قاجار در سفارت انگلستان بَست نشستند. از جمله خواسته های معترضان، تأسیس عدالت خانه و تشکیل مجلس شورا بود.

 

 

 

 

علاوه بر علما و روشنفکران که رهبری انقلاب مشروطیت را عهده دار بودند، گروه ها و قشرهای اجتماعی مختلف مانند تجار،

پیشه وران و کارگران نیز در این انقلاب نقش مؤثری داشتند.

سرانجام، مظفرالدین شاه تسلیم خواسته های ملت شد و در 14 مرداد 1285 ش. فرمان مشروطه را صادر کرد. پس از آن، مجلس

شورای ملی تشکیل شد و قانون اساسی مشروطه نیز با عجله تدوین و تصویب گردید

 

 

 

 

 

8-هدف مردم از انقلاب مشروطیت چه بود و به فراهم شدن چه چیزهایی  امید داشتند؟

انقلاب مشروطیت با هدف برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطهٔ خارجی شکل گرفت

. مردم امیدوار بودند که با پیروزی این انقلاب، زمینه برای ایجاد امنیت، عدالت، آزادی، رونق اقتصادی و رفاه عمومی فراهم شود اما حکومت مشروطه از همان ابتدای پیروزی با مسائل و مشکلات مختلف داخلی و خارجی رو به رو شد و هدف های اصلی آن تحقق نیافت.

 

 

 

 

9-چه موانع ومشکلاتی سبب تحقق نیافتن هدفهای اصلی مشروطیت شد ؟

1( مخالفت و دشمنی مستبدان

2( اختلاف و دودستگی میان مشروط هخواهان

3( افزایش دخال تهای خارجی

4( وقوع جنگ جهانی اوّل

 

 

 

 

 

10-مخالف اصلی مشروطیت که خواهان بازگشت نظام پادشاهی استبدادی بود که بود؟

مظفرالدین شاه مدت کوتاهی پس از صدور فرمان مشروطه درگذشت

. محمدعلی شاه، جانشین او، پادشاهی مستبد بود. او با پشتیبانی دولت روسیه و حمایت مستبدان داخلی، تصمیم گرفت حکومت نوپای مشروطه را نابود سازد و نظام پادشاهی استبدادی را دوباره برقرار کند. پس از چند ماه اختلاف و درگیری، به دستور محمدعلی شاه مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

 

 

 

 

11-پس از به توپ بستن مجلس چه کسانی به طرفداری از مشروطیت قیام کردند؟

مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری ستارخا ن و باقرخا ن در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند.

علمای مشروطه خواه نجف نیز آنان را به مقاومت در برابر شاه مستبد دعوت کردند. طرفداران مشروطه در گیلان و اصفهان با مشاهده ایستادگی مردم تبریز، روحیه گرفتند و راهی پایتخت شدند. آنها پس از فتح تهران، محمدعلی شاه را برکنار کردند و پسر خردسالش، احمد میرزا، را به جانشینی او برگزیدند.

 

 

 

12- علت مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطیت چه  بود  و عکس العمل مشروطه خواهان چه بود؟

او که در آغاز پشتیبان مشروطه بود معتقد بود رهبران روشنفکر انقلاب که در تقلید از اروپاییان زیاده روی می کردند به اسلام اعتقادی ندارند و می خواهند افکار و فرهنگ کشورهای اروپایی را در ایران گسترش دهند.  

. سرانجام برخی از مشروطه خواهان بعد از برکناری محمدعلی شاه، با فرصت طلبی شیخ را به اتهام مخالفت با نظام مشروطه محاکمه کردند و به شهادت رساندند. شهادت مجتهد معروف پایتخت، تأثیر نامطلوبی بر اوضاع ایران داشت و موجب اختلاف و دشمنی بیشتر در داخل کشور شد.

 

 

 

13-چرا انگلستان وروسیه قرارداد 1907 را منعقد وایران را میان خود تقسیم کردند؟

برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش

زیرا همزمان با وقوع انقلاب مشروطیت در ایران، آلمان و متحدانش، یعنی ایتالیا، اتریش و مجارستان، به یک قدرت بزرگ اروپایی تبدیل شده و در صدد دست اندازی بر مستعمرات دیگر کشورها بودند.

 

 

 

 

 

14-روسیه پس از قرارداد 1907  چه اقداماتی در ایران انجام داد؟

دخالت در امور داخلی ایران

جلوگیری از سر و سامان دادن  به اوضاع آشفتهٔ کشور توسط دولت و مجلس

تصرف خاک ایران توسط نیروهای روسیه

کشتن تعدادی از مشروطه خواهان در تبریز

به گلوله بستن حرم امام رضا در مشهد

 

 

 

 

 

 

15-جنگ جهانی اول در چه سالی ومیان کدام کشورها روی داد ؟ کدام یک پیروز شدند؟

جنگ جهانی اوّل در سال1914  میلادی  ( 1293  شمسی ) آغاز شد.

در یک سوی این جنگ، کشورهای آلمان، ایتالیا، اتریش و مجارستان و عثمانی قرار داشتند که به متحدین معروف بودند

 و در سوی دیگر آن، انگلستان، روسیه و فرانسه بودند که به متفقین  مشهور شدند؛ در اواخر جنگ، آمریکا نیز به متفقین پیوست

. جنگ جهانی اوّل پس از چهار سال با پیروزی متفقین به پایان رسید.

 

 

 

16-ایران چگونه درگیر جنگ جهانی اول شد؟

دولت ایران در ابتدای جنگ جهانی اوّل بی طرفی کامل خود را اعلام کرد

اما انگلستان، روسیه  و عثمانی این بی طرفی را نادیده گرفتند و نیروهای خود را وارد ایران کردند. پس از آن، برخی مناطق ایران صحنهٔ نبرد نیروهای روسیه و انگلستان با قوای عثمانی شد. در برخی از نواحی ایران مانند بوشهر، فارس و خوزستان، نیروهای مردمی از جمله عشایر غیور به مقابله با قوای اشغالگر انگلیسی برخاستند.

دلیرمردان تنگستانی به فرماندهی رئیسعلی دلوار ی با ایثار جان خویش ضربهٔ سنگینی به اشغالگران وارد آوردند.

 

 

17-جنگ جهانی اول چه تأثیری بر اوضاع ایران گذاشت؟

بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران

ضعیف شدن دولت مرکزی و از دست دادن تسلط خود  بر امور کشوربه دلیل حضور نیروهای اشغالگر و درگیری های نظامی،

گسترش نافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت مرکزی

از بین رفتن امنیت و آسایش مردم

مرگ بسیاری از ایرانیان در اثر قحطی، فقر، گرسنگی و شیوع بیمار یهای واگیردار

 

 

 تاریخ : شنبه 26 دی 1394 | 19:07 | چاپ | نویسنده: داداشی | نظرات (1) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دابل شاپ